DESTEK / BAKIM

SG / SGOM kapsamında verilebilecek genel destek / bakım (çözüm, ürün, vb.) hizmetlerini kapsamaktadır. Kuruluş ihtiyacına göre, hizmetler yerinde ya da uzaktan (uzak bağlantı, telefon, vb.) verilebilmekte, müdahale ve sorun çözme süreleri ile uzman yedekliliği maliyeti etkileyen temel unsurlar olarak dikkate alınmaktadır.

Tüm destek / bakım hizmetleri için Çağrı Merkezimiz ve kurumsal e-posta adreslerimiz müşterilerimizin hizmetindedir.

  • Proje Bazlı Destek / Bakım

    Bu kapsamda, ilgili SG / SGOM projesi boyunca gereken destek / bakım hizmetleri sunulmaktadır. Projede görev alacak uzman sayısı, özellikleri ve uzmanların hizmet koşulları projenin durumuna göre değerlendirilmektedir.

  • Çağrı Bazlı Destek / Bakım

    Bu kapsamda, Kuruluşta ortaya çıkacak destek / bakım ihtiyaçlarına göre gereken hizmetler gün ya da saat bazlı olarak sunulmaktadır. Çağrıya cevap verecek uzman sayısı, özellikleri ve uzmanların hizmet koşulları projenin durumuna göre değerlendirilmektedir.

BT: Bilişim Teknolojileri • VM: Veri Merkezi • AOM: Ağ Operasyon Merkezi • SG: Siber Güvenlik • SGOM: Siber Güvenlik Operasyon Merkezi

Copyright © 2017. Her hakkı saklıdır.