YÖNETİM SİSTEMLERİ

Oluşturulan sistem yapısının yönetimiyle ilgili çalışmaların yapılması, sistemin ihtiyaçlar doğrultusunda, işlevsel ve hedefe dönük biçimde çalışmasını sağlamaktadır.

  • Ağ İzleme ve Yönetim Platformu

    Sistemi oluşturan aktif ve pasif bileşenlerinin, birbiriyle uyum halinde, kendilerinden beklenen performans kriterlerine uygun biçimde çalıştığını izlemek ve bu bilgiler ışığında sistemi yönetmek / yönlendirmek temel hedeftir.

BT: Bilişim Teknolojileri • VM: Veri Merkezi • AOM: Ağ Operasyon Merkezi • SG: Siber Güvenlik • SGOM: Siber Güvenlik Operasyon Merkezi

Copyright © 2017. Her hakkı saklıdır.